دوره جامع طراحی پرایمر

– آزمون سنجش مهارت دهم

به روش Stem-Loop پرایمری برای miRNA زیر طراحی کنید: hsa-miR-122 نکته: توجه داشته باشید که با استفاده از تمام اطلاعاتی که در طول این یک هفته کسب کرده اید جواب سوال را دهید و همراه با توالی پرایمر، حتما آنالیز آن را هم قرار دهید و در یک فایل PDF آن را ارائه دهید. حتما …

– آزمون سنجش مهارت دهم ادامه مطلب »

– آزمون سنجش مهارت نهم

پژوهشگری برای ادامه روند آزمایش‌های خود نیاز به کلون کردن ژن آلبومین انسانی  (albumin) را دارد به طوری که بتواند پروتئین حاصل از آن را استخراج کند. این پژوهشگر برای انجام پژوهش خود پلاسمید Puc118 را در نظر گرفته است. توالی این ژن را بدست آورید و پرایمر مناسب برای تکثیر کامل این ژن را …

– آزمون سنجش مهارت نهم ادامه مطلب »

– آزمون سنجش مهارت هشتم

در یک پروژه تحقیقاتی قصد داریم اثر یک عصاره گیاهی را بر روی میزان آپوپتوز سلول های سرطانی بسنجیم. برای سنجش میزان آپوپتوز، تغییرات بیان ژن  CASP9 در رده سلولی سرطانی، قبل و بعد از اثر دادن عصاره مورد نظر سنجیده می‌شود. پرایمری طراحی کنید که مناسب سنجش بیان این ژن در Real-time PCR باشد. …

– آزمون سنجش مهارت هشتم ادامه مطلب »

– آزمون سنجش مهارت هفتم

برای تشخیص عفونت SARS-Cov2 نمونه بیماران در آزمایشگاهی که فاقد دستگاه Real-time PCR می‌­باشد، پژوهشگری قصد دارد از PCR معمولی استفاده کرده و حضور ژن های S و N را در این نمونه ها تایید کند. آیا می‌توانید پرایمرهایی طراحی کنید که در یک تیوب آزمایش بتوان به صورت همزمان این دو ژن را شناسایی …

– آزمون سنجش مهارت هفتم ادامه مطلب »

– آزمون سنجش مهارت ششم

سوال اول: پژوهشگری بر روی تولید پروتئین X در میزبان باکتریایی کار می‌کند و طی مطالعات خود، متوجه شده است که تبدیل توالی AAT به GAT در پروموتر، می‌تواند بیان پروتئین را در میزبان باکتریایی افزایش دهد. آیا می‌توانید با کمک طراحی پرایمر، جهش مورد نظر را در توالی زیر ایجاد کنید؟ AACATGGCAGTGATGCTAGATTCGTAGAATCTAGCTAGCTGTTATTATGCGCGCTGATTGCGGGGATACGGATATGCGACGAGCTGATCGAGCTGATATCGAGTGTATATCACTCAGCTGATCGATCTACGATCTACTATCGGATTAAGGGCTTATTGTGCTATAACCCGTACGTTAGCTGTACGTACTACGTACGTAGCTAGGCGCCGATCGATGTACCACCAACTTCTCATCTAAAGGGATTGAAAAGGGTAGCCCGTCGCGATAGCTAGCTAGTGCGCATCGTGGGATGTGCGACTACGCTACGCTAGGCGATATACGATGCTATATATCGTCATAATGCGTACATGAAGCA سوال دوم: طی مطالعاتی …

– آزمون سنجش مهارت ششم ادامه مطلب »

– آزمون سنجش مهارت پنجم

سوال اول: در یک پروژه تحقیقاتی قصد داریم بیان ژن های هموگلوبین A و هموگلوبین B را در نمونه های مغز استخوان کودکان بررسی کنیم. پرایمری طراحی کنید که قابلیت تکثیر cDNA ژن های HBA1،   HBA2  و  HBB انسانی را داشته باشد. سوال دوم: گروهی از پژوهشگران در حال تلاش برای تولید پروتئین GMCSF انسانی در سلول‌های …

– آزمون سنجش مهارت پنجم ادامه مطلب »

– آزمون سنجش مهارت چهارم

با استفاده از ابزارهای مربوط به طراحی پرایمر به صورت اتوماتیک، برای ژن SOX2 پرایمری طراحی کنید که تمام پارامترهای یک پرایمر خوب را داشته باشد. نکته: توجه داشته باشید که با استفاده از تمام اطلاعاتی که در طول این یک هفته کسب کرده اید جواب سوال را دهید و همراه با توالی پرایمر، حتما …

– آزمون سنجش مهارت چهارم ادامه مطلب »

– آزمون سنجش مهارت سوم

سوال اول: فرض کنید که قصد داریم، ژن TNF در موجود X را تکثیر کنیم. اما علی رغم تلاش های بسیار زیاد، توالی ژن مورد نظر یافت نشد. از آنجایی که می‌دانیم، فرض می‌کنیم که موجود X و ژن TNF آن تشابهات تکاملی زیادی با ژن انسان (Homo sapiens) دارد. پس با توجه به مطالب آموزش …

– آزمون سنجش مهارت سوم ادامه مطلب »

– آزمون سنجش مهارت دوم

یک متخصص ژنتیک در آزمایش خود نیاز دارد تا ترانسکریپت واریانت دوم  (Transcript Variant 2) ژن CCNB1 را در بین نمونه های خود تشخیص دهد. پرایمری طراحی کنید که به طور اختصاصی فقط به واریانت گفته شده متصل شده و بتواند آن را به طور اختصاصی تشخیص دهد. نکته: توجه داشته باشید که با استفاده …

– آزمون سنجش مهارت دوم ادامه مطلب »

– آزمون سنجش مهارت اول

با استفاده از آموزش های این هفته، با نرم افزار Oligo7 برای ژن Sox9 پرایمری طراحی کنید و با ابزارهای گفته شده آن را آنالیز کنید. نکته: توجه داشته باشید که با استفاده از تمام اطلاعاتی که در طول این یک هفته کسب کرده اید جواب سوال را دهید و همراه با توالی پرایمر، حتما …

– آزمون سنجش مهارت اول ادامه مطلب »

اسکرول به بالا

از من بپرس...