شبیه سازی تومور با پرینت سه بعدی سرطان

شبیه سازی تومور با پرینت سه بعدی

محققان دانشگاه تل آویو، کل تومور فعال و زنده گلیوبلاستوما را با استفاده از چاپگر سه بعدی چاپ کرده اند.