درباره دوره جامع طراحی پرایمر

با توجه به اهمیت یادگیری این تکنیک، باشگاه علمی آسو، قصد دارد دوره ای جامع، در این زمینه برای دانشجویان و پژوهشگران برگزار کند. دانشجویان در طی این دوره، با مبانی طراحی انواع پرایمر، با استفاده از نرم ‌افزار های مرتبط، آشنا می شوند. آن ها پس از فراگیری آموزش ها، می توانند با تسلط کافی، مولکول های آغازگر مورد نیاز خود را طراحی کنند. در حقیقت این دوره، که با عنوان” دوره جامع طراحی پرایمر”، برگزار می شود؛ صفر تا صد این تکنیک را به دانشجویان آموزش می دهد. سر فصل های این دوره آموزشی، عبارتند از:

 •      جهش زایی با کمک طراحی پرایمر

طراحی پرایمر به صورت:

 •      کلاسیک
 •      اتوماتیک

طراحی مولکول آغازگر برای:

 •      واریانت های مختلف
 •      مناطق تحت حفاظت
 •      کلونینگ
 •      miRNA ها
 •      lncRNA ها

پرایمر های:

 •      دژنره
 •      Realtime PCR
 •      multiplex PCR
اسکرول به بالا

از من بپرس...