در صورت کسب امتیاز قبولی در آزمون سنج مهارت، می توانید از طریق بخش "خدمات تحقیقاتی" باشگاه، پروژه بگیرید و از هر جای ایران کسب درآمد کنید.

اسکرول به بالا

از من بپرس...