بعد از فراگیری مهارت و انجام تمرین های محول شده، می توانید درخواست برگزاری آزمون سنجش مهارت دهید تا اعتماد به نفس خود را برای ارائه مهارتتان به دست آورید.

اسکرول به بالا

از من بپرس...