بعد از فراگیری مهارت و انجام تمرین های محول شده، می توانید درخواست برگزاری آزمون سنجش مهارت دهید تا اعتماد به نفس خود را برای ارائه مهارتتان به دست آورید.

اسکرول به بالا