کتاب "نکات اضافه شده‌ی رویت ۲۰۲۱ و ابوالعباس ۲۰۲۲"

ویرایش جدیدی از کتاب ایمونولوژی ابوالعباس در سال ۲۰۲۲ و از کتاب رویت در سال ۲۰۲۱ به چاپ رسید. با مطالعه کتاب تالیفی “نکات اضافه شده‌ی رویت ۲۰۲۱ و ابوالعباس ۲۰۲۲” دیگر نگرانی ای بابت نکات جدید نخواهید داشت و به راحتی، با صرف هزینه کمتر، میتوانید برای تمامی مطالب ایمونولوژی، زمان خود را مدیریت کنید.

 
اسکرول به بالا

از من بپرس...