این دوره توسط دپارتمان بیوانفورماتیک باشگاه علمی آسو طراحی و ارائه شده و همچنین پشتیبانی می‌شود

دکتر حمید لطیفی

مدیر دپارتمان بیوانفورماتیک

مهندس امیررضا هوشمند

محقق و مدرس دپارتمان بیوانفورماتیک

مهندس نساء کاظمی‌فرد

محقق و مدرس دپارتمان بیوانفورماتیک

اسکرول به بالا

از من بپرس...