+ درباره دوره جامع طراحی پرایمر

+ ابزارهای لازم برای استفاده بهتر از این دوره

+ مقدمه‌ای بر دستگاه Polymerase chain reaction) PCR)

+ الکتروفورز

+ طراحی پرایمر با نرم‌افزار Oligo7

+ ارزیابی پرایمر

+ آزمون سنجش مهارت اول

+ مقدمه‌ای جامع بر اصطلاحات مهم (Variation , Conserved regions, Alignment , Blast)

+ طراحی پرایمر برای یک متغییر خاص

+ طراحی پرایمر برای همه متغیرهای یک ژن

+ آزمون سنجش مهارت دوم

+ طراحی پرایمر برای مناطق حفاظت شده

+ طراحی پرایمر برای ژن‌های ارتولوگ

+ آزمون سنجش مهارت سوم

+ راه راحت‌تر در طراحی پرایمر 

+ آزمون سنجش مهارت چهارم

+ مقدمه، معرفی و طراحی برای توالی های ارتولوگ و همولوگ

+ طراحی پرایمر دژنره برای سنجش بیان ژن از روی توالی پروتئینی

+ آزمون سنجش مهارت پنجم

+ توضیح روش‌های جهش‌زایی با کمک پرایمر معمولی

+ روش جهش زایی با کمک Primer Extension و PCR معکوس 

+ آزمون سنجش مهارت ششم

+ مقدمه، قوانین و نکات مربوط به طراحی پرایمر برای Multiplex PCR

+ آزمون سنجش مهارت هفتم

+ مقدمه، بررسی کاربردها و انواع روش های سنجش اعتبار پـرایـمـرها

+ بررسی ویژگی های پرایمرهای Real-time PCR و بررسی بیان ژن

+ یک مثال برای طراحی پرایمر در سنجش بیان ژن با Real-time PCR

+ آزمون سنجش مهارت هشتم

+ مقدمه ای بر کلونینگ

+ استراتژی کلونینگ

+ نرم افزار Snap-Gene و کار با آن

+ آزمون سنجش مهارت نهم

+ مقدمه، کاربردها و روش‌ها

+ آزمون سنجش مهارت دهم

+ مقدمه، کاربردها و روش‌ها

+ آزمون سنجش مهارت یازدهم

یک هدف برای خودت تعریف کن

تعیین هدف، بهت انگیزه میده تا دوره رو به پایان برسونی.

حالا چجوری قصد داری این دوره رو بگذرونی؟

اسکرول به بالا

از من بپرس...