اعضای اصلی باشگاه

بنیان گذاران

دکتر فاطمه جوشقانی

مدیر عامل شرکت آسوتک

محمد مهدی صباغ پور

مدیر عامل شرکت آسوژن

اعضای اصلی باشگاه علمی

دکتر هادی درزی رامندی

مدیر دپارتمان آمارزیستی

دکتر حمید لطیفی

مدیر دپارتمان بیوانفورماتیک

استاد امیررضا صفدریان

مدیر دپارتمان ایمونولوژی

دکتر امیر برزگر

مدیر دپارتمان سرطان مغز

روژان رجبی

مدیر داخلی

نگار براهیمی

مدیر محتوا

ریحانه نصر آزادانی

مدیر بیوکاتب

دکتر زهرا طلایی

محقق دپارتمان سرطان مغز

دکتر متخصص احمد پوررشیدی

محقق دپارتمان سرطان مغز

مهندس پویا فرهنگ‌نیا

محقق و مدرس دپارتمان ایمونولوژی

مهندس مهدی بختیاری

محقق دپارتمان ایمونولوژی

مهندس روزبـه سجودی ماسوله

محقق دپارتمان ایمونولوژی

مهندس امیررضا هوشمند

محقق و مدرس دپارتمان بیوانفورماتیک

زهرا سلطانی

گرافیست

اصلاح محمد

کارشناس پشتیبانی نرم‌افزار

مهندس نساء کاظمی‌فرد

محقق و مدرس دپارتمان بیوانفورماتیک

اسکرول به بالا

از من بپرس...