علیرضا مشاقی طبری

علیرضا مشاقی طبری بیوفیزیک دان و دانشمند پزشکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر رسمی در دانشگاه لیدن است که در این مقاله بیشتر با او آشنا می شوید.

پردیس ثابتی

پردیس ثابتی فرزند نسرین (نانسی) و پرویز ثابتی در سال ۱۹۷۵ در تهران به دنیا آمد. در این مقاله از زندگی پر از موفقیت این محقق بنام آشنا شوید.

اسکرول به بالا