سریع ترین تکنیک توالی یابی DNA

یک مطالعه تحقیقاتی سریع ترین تکنیک توالی یابی DNA را به عنوان اولین رکورد جهانی گینس به ثبت رساند. محققان توانستند تعیین توالی ژنوم انسان را تنها در 5 ساعت و 2 دقیقه انجام دهند. این تکنیک می تواند باعث تشخیص زود هنگام بسیاری از

میکروسکوپ دو فوتونی و توانایی تصویربرداری از مغز

درک بیشتر ما از مغز انسان، نیازمند بینش جدیدی در مورد نحوه عملکرد مدارهای عصبی در پستانداران از جمله موش های آزمایشگاهی است. در این تحقیقات برای نظارت بر فعالیت مغز، دانشمندان نیازمند میکروسکوپی با وضوح کافی برای مشاهده نورون ها و سایر اجزای اطراف

شبیه سازی مجازی دست انسان

قطعا شبیه سازی مجازی دست انسان، گامی بزرگ در جهت توسعه پروتز و اعضای مصنوعی می باشد که در این مطلب به بررسی آن می پردازیم.

تکنیک جدید تصویربرداری

محققان، یک تکنیک جدید تصویربرداری معرفی کردند که می تواند باعث تسریع روند تحقیقات در حوزه زیست شناسی و علوم اعصاب شود.

ربات هایی که همانند ما فکر می کنند

چگونه می شود که ربات ها همانند ما فکر کنند؟ آیا می توان هوش را به ربات ها آموزش داد؟ در این مقاله به این موضوع و تکنولوژی حاصل می پردازیم.

اسکرول به بالا

از من بپرس...