درمان HIV با کمک سلول های بنیادی

تحقیقات این مطالعه مهم در رابطه با درمان HIV با کمک سلول های بنیادی در 22 ژوئن در JCI Insight منتشر شد که در این مقاله آن را بررسی می کنیم.

اسکرول به بالا