قدیمی ترین شجره نامه جهان

محققان DNAباستانی یکی از مقبره های دوران نوسنگی در بریتانیا را بررسی کردند و به قدیمی ترین شجره نامه جهان دست پیدا کردند.

آیا امکان سکونت در ابرهای سیاره زهره وجود دارد؟

این مطالعه، یک مسیر شیمیایی را نشان می دهد که از طریق آن محیط اسیدی سیاره زهره خنثی می شود. آیا امکان سکونت در ابرهای سیاره زهره وجود دارد؟  فکر می کنیم این مسیر شیمیایی می تواند یک مکان قابل سکونت در ابرهای سیاره زهره

اسکرول به بالا