تالیف مقاله

پروژه گزارش بیمار دارای سرطان مغز

گزارش کیس نادر بیمار دارای سرطان مغز

گزارش بیمار دارای سرطان مغز   گزارش بیمار دارای سرطان مغز :این پروژه بطور انحصاری توسط اساتید دپارتمان سرطان مغز باشگاه علمی آسو، تعریف شده است. در بین تمام بیمارهایی که با سرطان مغز دست و پنجه نرم می کنند، تعدادی از این بیماران هستند که به دلیل موارد نادری فوت می کنند که متاسفانه …

گزارش کیس نادر بیمار دارای سرطان مغز ادامه مطلب

سرطان مغز و مسیرهای سیگنالی

سرطان مغز و مسیرهای سیگنالی متاستاز

سرطان مغز و مسیرهای سیگنالی متاستاز   موضوع مقاله   سرطان مغز و مسیرهای سیگنالی متاستاز : این مقاله، یکی دیگر از پروژه های مستقل باشگاه علمی آسو است که توسط اساتید دپارتمان سرطان طراحی و مدیریت می شود. در این مقاله مروری، در رابطه با یکی از تومورهای بدخیم مغزی (گلیوبلاستوما) مطالعه انجام می …

سرطان مغز و مسیرهای سیگنالی متاستاز ادامه مطلب

مقاله ماکروگلیای سرطان مغز

مقاله ماکروگلیای سرطان مغز

مقاله ماکروگلیای سرطان مغز   موضوع پروژه   مقاله ماکروگلیای سرطان مغز : این مقاله، بطور انحصاری توسط اساتید دپارتمان سرطان مغز باشگاه علمی آسو، تعریف شده است. ماکروگلیا، سلول های نورون مغز هستند که نقش مهمی را در پرستاری سلول های مغز بر عهده دارند. امروزه در مبحث پاتولوژی به موضوع ماکروگلیا بسیار  توجه …

مقاله ماکروگلیای سرطان مغز ادامه مطلب

اسکرول به بالا