فرصت پژوهشی

تالیف مقاله در حوزه مسیر سیگنالی SOX2 و تاثیر آن در سلول سرطانی بدخیم

موضوع مقاله   این مقاله به دلیل سفارش مستقیم ژورنال، بطور کامل توسط تیم باشگاه مقاله نویسی آسو انجام داده می شود و نویسنده از خارج از تیم باشگاه مقاله نویسی نمی پذیریم. در این مقاله مروری به تاثیر مسیر سیگنالی SOX2 در پیشرفت سرطان می پردازیم.        

میکرو حباب ها در مقابله با سرطان

میکرو حباب ها در مقابله با سرطان

میکرو حباب ها در مقابله با سرطان موضوع مقاله   میکرو حباب ها در مقابله با سرطان : این مقاله، یک فرصت پژوهشی معتبر از سمت پرفسور “فرانکلین تای” به باشگاه علمی آسو داده شده و خود پروفسور کارسپاند این مقاله هستند. در این مقاله، تیم آسو می تواند دو کرسی را به علاقمندان و …

میکرو حباب ها در مقابله با سرطان ادامه مطلب

مقاله مسیر سیگنالی Nrf2

مقاله مسیر سیگنالی Nrf2

مقاله مسیر سیگنالی Nrf2 موضوع مقاله   مقاله مسیر سیگنالی Nrf2 : عامل هسته ای فاکتور 2 مربوط به اریتروئید 2 (Nrf2) یک فاکتور رونویسی حیاتی است. القای این فاکتور برای محافظت در برابر آسیب اکسیداتیو از اهمیت بسزایی برخوردار است. افزایش سطح گونه های اکسیژن واکنش پذیر با تحریک سیگنالینگ Nrf2 باعث افزایش فعالیت …

مقاله مسیر سیگنالی Nrf2 ادامه مطلب

اسکرول به بالا